Polityka prywatności

 1. WPROWADZENIE
  1. Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki firma PRO2WEB Krzysztof Jereczek, al. Niepodległości 727
   81-840 Sopot, NIP: 5851414721  (zwana dalej Operatorem) gromadzi i
   przechowuje niedostępne publicznie informacje o Klientach (m.in. imię i nazwisko Użytkownika, adres
   poczty elektronicznej, adres stałego miejsca zamieszkania, numer dowodu tożsamości, PESEL, Numer
   Identyfikacji Podatkowej, płeć, data urodzenia, obywatelstwa (rezydencja dla celów podatkowych),
   kwota inwestycji, numer rachunku bankowego (IBAN), informacja dotyczących banku (BIC) oraz skan
   ważnego dokumentu tożsamości, zwane dalej Danymi).
  2. Operator (dalej jako „my”) uznaje ochronę Państwa Danych osobowych w kontekście wszystkich
   świadczonych przez nas usług za niezmiernie ważną. W związku z tym Państwa Dane osobowe są
   gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie na podstawie i w granicach właściwych
   przepisów prawa.
  3. Operator podlega przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych, które obowiązują w
   Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przepisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
   1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883). Oświadczenie o polityce prywatności określa sposób, w jaki
   zarządzamy Danymi osobowymi, jakie Państwo nam przekazujecie i jakie przechowujemy o naszych
   użytkownikach oraz sposób, w jaki chronimy powyższe Dane („Polityka”).
  4. W celu realizacji umowy Użytkownik musi udzielić Operatorowi zgody na przetwarzanie i gromadzenie
   swoich danych osobowych. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę na
   przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczać będzie
   niemożność do świadczenia usług przez Operator i będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy
   bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy, aby
   skontaktowali się Państwo z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem: kontakt@pro2web.pl, przed rozpoczęciem
   korzystania z naszych witryn internetowych i platform.
  5. Gromadzimy dotyczące Państwa Dane, gdy (a) zakładacie Państwo konto użytkownika i udostępniacie
   Państwo swoje Dane za pośrednictwem formularzy rejestracji elektronicznej.
 2. WYKORZYSTANIE DANYCH
  1. Korzystamy z Państwa Danych w celu spełnienia wymogów regulacyjnych i prawnych, w celach
   administracyjnych i obsługi klienta, żeby zapewnić, że oferowane przez nas treści i usługi odpowiadają
   Państwa potrzebom i zainteresowaniom.
  2. Wykorzystamy skan Państwa ważnego dokumentu tożsamości w celu weryfikacji poprawności podanych
   przez Państwa Danych osobowych.
  3. Przechowujemy Państwa Dane w celach, o których mowa powyżej, przez uzasadniony czas, nie dłuższy
   niż okres, na jaki zawarta została Umowa Inwestycyjna i okres potrzebny do jej realizacji. Dane
   wykorzystywane do komunikacji z Państwem (nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) przechowywane
   są przez czas nieokreślony do momentu rozwiązania Umowy Użytkownika, zgodnie z postanowieniami
   Regulaminu zamieszczonego na stronie www.pro2web.pl.
  4. Przekazując nam swoje Dane osobowe zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas Państwa
   Danych w powyższych celach.
 3. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
  1. Nie udostępniamy Informacji dotyczących któregokolwiek z naszych użytkowników (niezależnie od
   tego, czy użytkownik jest aktywny) osobom trzecim, innym niż określone poniżej oraz w sposób inny
   niż określony poniżej.
  2. Możemy udostępnić Informacje w odpowiedzi na wezwanie lub nakaz sądu, na potrzeby postępowania
   dowodowego, udzielenia odpowiedzi organom regulacyjnym, które są właściwe dla nas lub dla naszych
   użytkowników ora w celu ochrony przed oszustwem, nieautoryzowanymi transakcjami (jak pranie
   brudnych pieniędzy), roszczeniami i innymi zobowiązaniami.
 4. GOOGLE ANALYTICS I FACEBOOK
  1. Na potrzeby reklamy, badania rynku i dostosowywania usług do potrzeb naszych klientów wykorzystujemy system śledzenia Google Analytics, czyli usługę analizy witryn internetowych opracowaną przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzystają Państwo z witryny internetowej. Informacje generowane przez ciasteczka o Państwa odwiedzinach witryny internetowej (w tym o adresie IP) przesyłane są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. Google korzysta z tych informacji w celu przeanalizowania Państwa odwiedzin witryny internetowej, tworzenia raportów o aktywności w witrynie internetowej dla operatora witryny internetowej i świadczenia dodatkowych usług dotyczących użycia witryny internetowej i Internetu. Co więcej, Google może przekazać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub jeśli osoba trzecia przetwarza takie dane w imieniu Google. Osoby trzecie, w tym Google, umieszczają reklamy w witrynach internetowych. Osoby trzecie, w tym Google, korzystają ze zgromadzonych plików cookie w celu umieszczenia reklam, opierając się na wcześniejszych odwiedzinach witryny internetowej przez użytkownika. Google nigdy nie przeprowadzi korelacji między Państwa adresem IP, a jakimikolwiek innymi danymi Google. Mogą Państwo wybrać opcję, żeby Państwa przeglądarka nie instalowała plików cookie. Pragniemy jednak przypomnieć, że w takiej sytuacji istnieje możliwość, iż nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google danych zgromadzonych o Państwu w opisany powyżej sposób i w powyższym celu.
  2. Korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczki”) opracowanych przez portal społecznościowy www.facebook.com, który jest prowadzony przez firmę Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone („Facebook”). Wtyczki te można rozpoznać poprzez logo Facebooka (białe „f” na niebieskim tle lub znak kciuka podniesionego w górę) lub oznaczenie jako wtyczki społecznościowej Facebooka (ang. „Facebook Social Plugin”). Mogą Państwo uzyskać dostęp do listy i grafiki wtyczek społecznościowych Facebooka pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Jeśli odwiedzą Państwo witrynę zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Facebook przekazuje zawartość wtyczki bezpośrednio do przeglądarki, która następnie integruje ją z witryną internetową. W efekcie nie mamy żadnego wpływu na dane gromadzone przez Facebooka za pośrednictwem tej wtyczki, w związku z czym przekazujemy naszym użytkownikom informacje na bazie informacji nam udostępnionych.
  3. W momencie gdy wtyczka zostanie zintegrowana z witryną internetową, Facebook otrzyma informację za każdym razem, kiedy odwiedzą Państwo daną witrynę. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook za pomocą konta na Facebooku będzie mógł zidentyfikować osobę odwiedzającą witrynę internetową. Kiedy wchodzicie Państwo w interakcję z wtyczką, np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” lub napisanie komentarza, Państwa przeglądarka przekazuje tę informację bezpośrednio do Facebooka, gdzie będzie ona przechowywana. Jeśli nie macie Państwo konta na Facebooku, nadal istnieje możliwość, że Facebook pozna Państwa adres IP i będzie go przechowywać. Możecie Państwo dowiedzieć się więcej o przeznaczeniu i zakresie gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Facebook oraz o związanych z tym prawach i ustawieniach, które mogą chronić prywatność użytkownika w Zasadach wykorzystania danych: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeśli macie Państwo konto na Facebooku, lecz nie chcecie, żeby Facebook gromadził dane o Państwu za pośrednictwem tej witryny internetowej i łączył te dane z danymi dotyczącymi Państwa konta, musicie się Państwo wylogować z Facebooka przed skorzystaniem z tej witryny internetowej. Można również zablokować wtyczkę społecznościową Facebooka poprzez wykorzystanie opcjonalnych dodatków w Państwa przeglądarce.
 5. BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ DANYCH
  1. Chronimy Państwa Dane poprzez wykorzystanie technologii ochrony Danych i takich narzędzi, jak zapory sieciowe i szyfrowanie Danych. Wymagamy także, aby korzystali Państwo z osobistego loginu i hasła za każdym razem, kiedy logują się Państwo na swoje konto w trybie online. Udostępniamy Dane w naszej siedzibie wyłącznie członkom kierownictwa lub pracownikom w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu.
 6. ZMIANY DO POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Niniejsza Polityka może być aktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany w sposobie prowadzenia działalności i naszych praktykach oraz aby zapewnić zgodność jej treści ze zmianami w prawie, zmianami technologicznymi oraz zmianami w otoczeniu gospodarczym. Wszelkie posiadane przez nas informacje będą podlegać postanowieniom najbardziej aktualnej wersji niniejszej Polityki.
 7. ŁĄCZA
  1. Nasza usługa może zawierać łącza (linki) do innych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich witryn ani za inne polityki prywatności obowiązujące w takich witrynach internetowych. Powinni Państwo zapoznać się z regulaminem użytkownika i oświadczeniami w sprawie prywatności w tych witrynach internetowych, do których zostaniecie przeniesieni z naszej witryny internetowej, a które gromadzą informacje w Internecie. Nasz regulamin użytkownika i nasza polityka prywatności znajdują zastosowanie wyłącznie do informacji gromadzonych przez nas zgodnie z niniejszą Polityką.
 8. AKTUALIZACJA INFORMACJI
  1. Jeśli uważają Państwo, że nasze Dane są w jakimkolwiek zakresie niedokładne, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie nas o tym. Zapewniamy, że podejmiemy działania w celu zbadania tej sprawy i – jeśli to konieczne – skorygujemy wszelkie nieścisłości tak szybko, jak będzie to możliwe.